Przykładowy cennik

Lp.

 

Opis

Ceny netto.

Podatek VAT zw.

1

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (plik ath).

od 3,00 zł za pozycję; minimum 150 zł za kosztorys

2

Kosztorys w oparciu o kosztorys zerowy dostarczony w formie elektronicznej (plik ath).

od 2,00 zł za pozycję; minimum 100 zł za kosztorys

3

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny).

od 4,00 zł za pozycję; minimum 200 zł za kosztorys

4

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny  (przy braku wskazania podstawy wyceny - podstawę dobierze kosztorysant)

od 5,00 zł za pozycję; minimum 250 zł za kosztorys

5

Sprawdzenie dla poz. 1, 2 , 3 i 4 poprawności dostarczonych przedmiarów z dokumentacją projektową

doliczyć należy od 1,00 zł za pozycję

5

Kosztorys inwestorski z przedmiarem do przetargu publicznego w oparciu o dokumentację projektową.

Od 8,00 zł za pozycję; minimum 300 zł za kosztorys

6

Kosztorys inwestorski z przedmiarem do dofinansowania przez ARiMR

Od 6,00 zł za pozycję; minimum 200 zł za kosztorys

7

Do kosztorysów do dofinansowania przez ARiMR na roboty nie wymagające dokumentacji projektowej  (płyty gnojowe, zbiorniki na  gnojowicę, ogrodzenia, utwardzenia terenu, wymiana pokrycia dachowego) wykonujemy  szkice budowlane.

Od 100 zł za 1 szkic

8

Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dokumentację projektową

Od 6,00 zł za pozycję; minimum 250 zł za kosztorys

9

Do kosztorysów z poz. 5, 6 7 sporządzonych wg obmiarów na budowie należy doliczyć:

100 zł za godzinę pracy obmiarowej na budowie oraz 5,00 zł za 1 km dojazdu (wliczony powrót)

10

Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów

od 0,50 zł za pozycję RMS; minimum 150 zł za jeden kosztorys

11

Aktualizacja kosztorysu obcego dostarczonego w formie elektronicznej (plik ath). - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów

od 1,00 zł za pozycję RMS; minimum 200 zł za jeden kosztorys

12

Aktualizacja kosztorysu obcego dostarczonego w innej formie niż elektroniczna - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów

Do ceny z poz. 10 należy doliczyć 3,00 zł za pozycję kosztorysową (ze wskazanymi podstawami wyceny) lub 4,00 zł za pozycję kosztorysową (przy braku wskazania podstawy wyceny - podstawę dobierze kosztorysant)

13

Kosztorysy dla na budowę domu jednorodzinnego wielobranżowo

od 800 zł za jeden kosztorys

14

Dokumentacja kosztowa (przedmiary i kosztorysy) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.)

Do wyceny podchodzimy indywidualnie. Prosimy o przesłanie e-mail zapytania wraz z dokumentacją projektową.

15

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

OST 80 zł, SST od 100 zł; minimum 500 zł za komplet

Pracujemy zdalnie. Zapytanie proszę przesłać e-mail na adres: załączając dokumentację projektową (jeżeli takową wysyłający zapytanie posiada).

Odpowiemy w przeciągu 24-48 godzin. Przesłana oferta zawierać będzie koszt oraz termin realizacji wyceny.

Dla stałych klientów udzielamy rabaty oraz odroczony termin płatności.

Klienci nowi i okazjonalni przed wykonaniem wyceny zobowiązani są wpłacić zaliczkę na podstawie faktury zaliczkowej. Wysokość zaliczki 50% ceny ofertowej.

Kosztorys i przedmiar wysyłamy w wersji elektronicznej w formatach PDF i ATH, specyfikacje techniczne w formatach PDF i DOCX.

Na życzenie klienta pliki w formatach PDF podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na życzenie klienta drukujemy kosztorysy i przedmiary. Zamawiający pokrywa koszt wydruku (0,20 zł za kartkę) oraz koszt wysyłki pocztą/kurierem.