@ Kosztorysy budowlane
 Home     Kosztorysy     Inwentaryzacja     Przetargi     Cennik     Kontakt     Promocje
 
Vademekum Klienta:

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Ofertowy

Kosztorys Na Dotację

Kosztorys Powykonawczy

Kosztorys Zamienny

Przedmiar / Obmiar

Prawo

Home

Firma Kosztbud specjalizuje się w wykonywaniu wszelkiego typu kosztorysów, obmiarów, przedmiarów, rozliczeń. Współpracujemy z wykonawcami robót budowlanych, inwestorami państwowymi i prywatnymi, jak i biurami projektowymi.

Stacjonarnie obsługujemy klientów z woj. pomorskiego, zdalnie /poprzez internet/ klientów z całej Polski. Zdalnie nie wykonujemy obmiarów z natury.

Kosztorysy wykonujemy na podstawie katalogów nakładów rzeczowych jak również wg kalkulacji indywidualnej na specjalistyczne elementy budynku lub na obiekty specjalne. Kosztorysy sporządzamy metodą szczegółową i uproszczoną na bazie przedmiarów lub dokumentacji technicznych dostarczonych w formie drukowanej lub elektronicznej, jak również na podstawie obmiarów dokonanych w naturze na budowie. Typowe opracowanie zawiera: stronę tytułową, przedmiar, tabelę elementów scalonych, kosztorys pełny albo uproszczony, ceny jednostkowe, zestawienia robocizny, materiałów oraz sprzętu. Kosztorys jest wysyłany w formie elektronicznej (format PDF, DOC albo w wersji edytowalnej pliku kosztorysu) i / lub na życzenie w formie papierowej.

Zakres usług kosztorysowych:

 •  Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych
 •  Kosztorysowanie robót drogowych.
 •  Kosztorysowanie robót ziemnych.
 •  Kosztorysowanie terenów zieleni.
 •  Kosztorysowanie robót wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.
 •  Kosztorysowanie robót wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej.
 •  Kosztorysowanie robót wewnętrznych instalacji wodociągowych.
 •  Kosztorysowanie robót wewnętrznych instalacji elektrycznych
 •  Kosztorysowanie robót wewnętrznych instalacji wentylacji
 •  Kosztorysowanie budowy kotłowni oraz węzłów cieplnych.
 •  Kosztorysowanie zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej
 •  Kosztorysowanie  zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej.
 •  Kosztorysowanie zewnętrznych sieci wodociągowych.
 •  Kosztorysowanie robót zewnętrznych sieci ciepłowniczych
 •  Kosztorysowanie konstrukcji stalowych
 •  Kosztorysowanie wewnętrznych instalacji SSWiN i SSP

Oferta nasza skierowana jest do:

 • Biur projektowych
 • Firm budowlanych
 • Deweloperów
 • Inwestorów państwowych i prywatnych
 • Instytucji i urzędów państwowych
 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Wspólnot Mieszkaniowych
 
   
© 2011Copyright KosztBud Kościerzyna
All Rights Reserved.  
    HOME | KOSZTORYSY | PRZETARGI | CENNIK | KONTAKT | STREFA KLIENTA