@ Kosztorysy budowlane
 Home     Kosztorysy     Inwentaryzacja     Przetargi     Cennik     Kontakt     Promocje
 
Vademekum Klienta:

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Ofertowy

Kosztorys Na Dotację

Kosztorys Powykonawczy

Kosztorys Zamienny

Przedmiar / Obmiar

Prawo

 

Przetargi

Oferujemy firmom budowlanym kompleksowe pozyskiwanie zleceń w postępowaniach przetargowych i zamówieniach publicznych. Posiadając ogromne doświadczenie gwarantujemy wysoką skuteczność w pozyskiwaniu zleceń.

Nasza oferta w zakresie zamówień publicznych i prywatnych to między innymi:

 • analiza dokumentacji przetargowej i projektowej,
 • przygotowanie zapytań ofertowych i prowadzenie korespondencji przetargowej,
 • przygotowanie kosztorysów,  kalkulacji i oferty przetargowej

W ramach sporządzenia kosztorysów oferujemy określanie kosztów budowy na podstawie różnych wariantów zastosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań. Nasze biuro kosztorysowe proponuje Państwu sporządzenie kosztorysów w najkorzystniejszej na rynku cenie oraz szybkich terminach realizacji.

Ofertę przetargową podzieliliśmy na trzy pakiety:

 • pakiet przetargi
 • pakiet informacyjny
 • pakiet kosztorys

Pakiet Przetargi obejmuje:

 • monitorowanie ogłoszeń przetargowych, pozyskiwanie siwz
 • sporządzenie kosztorysu na podstawie siwz
 • analiza siwz celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego
 • sporządzanie wniosków o wyjaśnienie treści siwz oraz protestów na postanowienia siwz
 • skompletowanie i ocena formalno-prawna oferty do przetargu
 • udział w otwarciu ofert
 • dokonanie wglądu do protokołu postępowania oraz załączników, w tym ofert złożonych przez konkurencję
 • inne czynności związane z udziałem w przetargu

Pakiet Informacyjny obejmuje:

 • monitorowanie ogłoszeń przetargowych, pozyskiwanie siwz
 • sporządzenie kosztorysu na podstawie siwz
 • analiza siwz celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego
 • sporządzanie wniosków o wyjaśnienie treści siwz oraz protestów na postanowienia siwz

Pakiet Kosztorys obejmuje:

 • sporządzenie kosztorysu na podstawie siwz
 • analiza siwz celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego
 • sporządzanie wniosków o wyjaśnienie treści siwz oraz protestów na postanowienia siwz

Pakiet Minimum obejmuje:

 • sporządzenie kosztorysu na podstawie siwz

W celu szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą prosimy o kontakt.

 
   
© 2011Copyright KosztBud Kościerzyna
All Rights Reserved.  
    HOME | KOSZTORYSY | PRZETARGI | CENNIK | KONTAKT | STREFA KLIENTA