@ Kosztorysy budowlane
 Home     Kosztorysy     Inwentaryzacja     Przetargi     Cennik     Kontakt     Promocje
 
Vademekum Klienta:

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Ofertowy

Kosztorys Na Dotację

Kosztorys Powykonawczy

Kosztorys Zamienny

Przedmiar / Obmiar

Prawo

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Inwentaryzację wykonuje się najczęściej przy okazji remontu domu, przebudowy czy nadbudowy obiektu. Planowana przebudowa domu, niezależnie, czy jest związana z nadbudową, czy tylko ze zmianą podziału niektórych pomieszczeń, wymaga od inwestora, szczególnie w przypadku starych domów, sporządzenia inwentaryzacji, która zilustruje przebudowywane elementy. Inwentaryzacja zastąpi inwestorowi brak zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego wydano przed laty pozwolenie na budowę naszego domu. Dopiero na podstawie takiej dokumentacji architekt opracuje projekt przebudowy, a inspektor budowlany urzędu gminy wyda pozwolenie na remont. Inwentaryzacja budowlana jest więc projektem technicznym przedstawiający rzeczywisty stan budynku.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich przyrządów (dalmierze laserowe) oraz technik mamy możliwość zmierzenia najbardziej niedostępnych miejsc oraz odzwierciedlenia z dużą dokładnością rzeczywistych kształtów danego obiektu.

Inwentaryzację wykonuje się w wielu przypadkach, do których należą m.in.:

 • Brak aktualnej dokumentacji technicznej obiektu
 • Rozbudowa/nadbudowa/przebudowa
 • Wyburzenie obiektu
 • Dokonanie wpisu lub aktualizacji ksiąg wieczystych
 • Wyliczenie powierzchni użytkowej i innych parametrów
 • Zmiana funkcji użytkowej pomieszczeń

Opracowanie zawiera:

 • opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni
 • opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
 • zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi
 • rzut dachu z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia
 • przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków, poziomu terenu względem poziomu 0,00 - zazwyczaj poziom parteru)

Poszczególne dokumentacje inwentaryzacyjne mogą się miedzy sobą różnić zawartością. Należy bowiem pamiętać, iż zawartość dokumentacji inwentaryzacyjnej jak również skalę rysunków, czy zakres detali dostosowuje się do konkretnych celów jakim ona ma służyć.

Oferta skierowana jest do:

 • Biur projektowych
 • Architektów
 • Instytucji i urzędów państwowych
 • Firm budowlanych
 • Inwestorów prywatnych

Ze względu na charakter usługi, świadczymy ja tylko i wyłącznie na terenie woj. pomorskiego oraz wschodnich powiatach woj. zachodniopomorskiego oraz północnych powiatach woj. kujawsko-pomorskiego.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZADZWOŃ: 601 833 410 (od godz. 6.00 do 22.00)

 
   
© 2011Copyright KosztBud Kościerzyna
All Rights Reserved.  
    HOME | KOSZTORYSY | PRZETARGI | CENNIK | KONTAKT | STREFA KLIENTA