Inwentaryzacja

Jeśli planujesz remont, nadbudowę lub przebudowę swojego domu, warto rozważyć wykonanie inwentaryzacji budowlanej. To szczegółowa dokumentacja, która przedstawia rzeczywisty stan istniejącego budynku i jest niezbędna do opracowania projektu przebudowy oraz uzyskania pozwolenia na remont. Inwentaryzacja budowlana zawiera opis techniczny budynku, materiałów budowlanych oraz zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji, wraz z instalacjami i urządzeniami sanitarnymi.

Dlaczego warto wykonać inwentaryzację?

Planowana przebudowa domu, niezależnie, czy jest związana z nadbudową, czy tylko ze zmianą podziału niektórych pomieszczeń, wymaga od inwestora, szczególnie w przypadku starych domów, sporządzenia inwentaryzacji, która zilustruje przebudowywane elementy. Inwentaryzacja zastąpi inwestorowi brak zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego wydano przed laty pozwolenie na budowę naszego domu. Dopiero na podstawie takiej dokumentacji architekt opracuje projekt przebudowy, a inspektor budowlany urzędu gminy wyda pozwolenie na remont. Inwentaryzacja budowlana jest więc projektem technicznym przedstawiający rzeczywisty stan budynku.

Inwentaryzację wykonuje się w wielu przypadkach, do których należą m.in.:

 • Brak aktualnej dokumentacji technicznej obiektu
 • Rozbudowa/nadbudowa/przebudowa
 • Wyburzenie obiektu
 • Dokonanie wpisu lub aktualizacji ksiąg wieczystych
 • Wyliczenie powierzchni użytkowej i innych parametrów
 • Zmiana funkcji użytkowej pomieszczeń

Co zawiera w sobie opracowanie inwentaryzacji?

Opracowanie zawiera:

 • opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni
 • opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
 • zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi
 • rzut dachu z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia
 • przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków, poziomu terenu względem poziomu 0,00 - zazwyczaj poziom parteru)

Poszczególne dokumentacje inwentaryzacyjne mogą się miedzy sobą różnić zawartością. Należy bowiem pamiętać, iż zawartość dokumentacji inwentaryzacyjnej jak również skalę rysunków, czy zakres detali dostosowuje się do konkretnych celów jakim ona ma służyć.

Nasza oferta

Wykonujemy inwentaryzację na terenie województwa pomorskiego. Nasza oferta skierowana jest do biur projektowych, architektów, instytucji i urzędów państwowych, firm budowlanych oraz inwestorów prywatnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych przyrządów i technik, jesteśmy w stanie zmierzyć najbardziej niedostępne miejsca oraz odwzorować z dużą dokładnością rzeczywiste kształty budynków. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta i dostosowujemy zakres detali oraz skale rysunków do konkretnych celów, jakim ma służyć dokumentacja inwentaryzacyjna.

Następny post